Thông Tin Liên Hệ

Phòng nhân sự Công ty TNHH Athemis

Thứ Hai -Thứ Sáu (9:00 - 18:30) Phòng 0206, LakeView 1, Đường Ven hồ Trung Tâm, Phường Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. 091.173.9079

athemis COMPANY

Giải pháp tối ưu- Lợi ích tối đa

Limited Limited

Giải Pháp

Đoàn kết tạo dựng tương lai

Nhân Sự    

Nhân Sự    

Tâm Tầm Tài

Phát triển bền vững

Sáng Tạo   

Sáng Tạo